• En reel forskel

 • Fornuftigt afkast

 • Uvildighed

Greensavings bliver til Pilea Savings!

Greensavings bliver til Pilea Savings! Som en del af indgået partnerskab mellem Greensavings ApS og Pilea Finance og Business A/S, indtræder Christian Thisgaard i ejerkredsen af Pilea Finance og Business. Det betyder at Greensavings bliver til Pilea Savings, og vi kan nu hjælpe endnu flere kunder til en bæredygtig og tryg økonomisk fremtid. Sammenslutningen af de to virksomheder skaber en stærkere virksomhed og netværk, som udvider kompetencerne for begge parter inden for investerings-, formue-, og pensionsrådgivning. 

Fra Pileas lokation på Papirfabrikken i Silkeborg, vil vi fortsætte med at skabe værdi for vores kunder med et kompetencesæt, som nu er styrket med Greensavings’ investerings-setup, der har opnået finanstilsynets godkendelse til at rådgive private om pensionsmidler. Vi ser frem til fortsat at være din pålidelige og innovative aktør inden for det finansielle rådgivningsvæsen!

Uvildig rådgivning om bæredygtig investering

Hos Pilea Savings får du rådgivning om, hvordan du kan gøre en reel forskel med dine investeringer og andre finansielle valg. Vi har fokus på at investere i virksomheder, investeringsforeninger og ETF’er, der alle skal betegnes som bæredygtige investeringer, og lægge sig op af på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ansvarlig investering til fremtiden

Vi hjælper dig med at investere bæredygtigt, hvor din opsparing kommer på arbejde i projekter og virksomheder, der arbejder for en bæredygtig udvikling i verden. Uanset om du er særligt interesseret i miljø, klima eller andre aspekter af bæredygtighed, kan vi identificere investeringsmuligheder, der både leverer et tilfredsstillende langsigtet afkast, og samtidig understøtter den udvikling, du brænder for.

FN har opstillet 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG’er) for at gøre en ende på fattigdom, beskytte vores planet og sikre velstand for alle inden 2030. SDG’erne er en plan for fred og velstand, og bæredygtige investeringer er afgørende for at nå dem.
Vi fokuserer på langsigtede bæredygtige investeringshorisonter, som generelt defineres som 10 år eller mere. Det betyder, at der ikke kun skal tages hensyn til finansielle afkast, men også til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer).

Denne tilgang har tre vigtige fordele:

 1. Den giver os mulighed for at tage hensyn til hele den række af risici og muligheder, som bæredygtige virksomheder står over for
 2. Den gør det muligt for os at investere i virksomheder, der er førende inden for bæredygtig forretningspraksis, snarere end at være bagud
 3. Den støtter overgangen til en bæredygtig økonomi ved at finansiere udviklingen af bæredygtige teknologier og praksis

Bæredygtig udvikling er uden tvivl en global udfordring, som kræver bæredygtige løsninger. Ved at investere i virksomheder og projekter, der arbejder for bæredygtig udvikling, kan du være en del af løsningen.

Bæredygtige investeringer er en tilgang til investeringer, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG). Bæredygtige investorer søger at skabe et finansielt afkast og samtidigt fremme bæredygtig udvikling.

De tre søjler i bæredygtige investeringer – miljø, sociale forhold og ledelse – formuleres ofte som “people, planet, profit” eller “tredobbelt bundlinje”.

Bæredygtige investeringer handler ikke kun om at opnå et økonomisk afkast – det handler om at have en positiv indvirkning på verden, og det kan opnås gennem grønne investeringer, samtidig med at man skaber et finansielt afkast til sig selv.

Målene for bæredygtig udvikling (SDG’erne) er et sæt af 17 mål, der blev vedtaget af FN i 2015. SDG’erne er en plan for fred og velstand for mennesker og planeten. Målene er indbyrdes afhængige og er i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

SDG’erne er inden 2030 at:

 1. Afskaffe fattigdom
 2. Stoppe sult og øge fødevaresikkerhed 
 3. Sikre sundhed og velfærd for alle
 4. Sikre kvalitetsuddannelse for alle
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinder og piger
 6. Sikre tilgængelighed af rent vand og sanitet til en overkommelig pris for alle
 7. Sikre billig, pålidelig og bæredygtig energi til alle
 8. Fremme bæredygtig økonomisk vækst, job og anstændigt arbejde for alle
 9. Opbygge en modstandsdygtig infrastruktur, fremme bæredygtig industrialisering og innovation
 10. Mindske uligheden
 11. Gøre byer og bebyggelse sikker, modstandsdygtig og bæredygtig
 12. Sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion
 13. Hurtig indsats for at bekæmpe klimaændringer
 14. Bevare og anvende havene og dets ressourcer bæredygtigt
 15. Beskytte, genoprette og fremme bæredygtig udnyttelse af økosystemer på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for opfyldelse af målene

Målene for bæredygtig udvikling blev vedtaget af alle FN’s Medlemsstaterne i 2015 og er en efterfølger til millenniumudviklingsmålene (MDG’erne), som FN arbejdede på fra 2000-2015.
De skal sætte en standard for, hvordan medlemslandene bør gribe bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse an i de kommende år.

Målene er vidtrækkende og ambitiøse, og for at nå dem vil det kræve indsatsen fra regeringer, virksomheder, civilsamfundet og enkeltpersoner i hele verden. Men bæredygtig udvikling er ikke blot et ansvar – det er også en mulighed.

Greensavings bæredygtige investeringsrådgivning er bygget op omkring SDG’erne, så du kan investere på en måde, der støtter målene og stemmer overens med dine værdier. Og fordi vi altid anbefaler veldiversificerede fonde, giver de mulighed for stabile, langsigtede afkast, samtidig med at de afbøder nogle af de risici, der er forbundet med bæredygtige investeringer.

Hvis du er interesseret i bæredygtige investeringer, kan du kontakte Greensavings i dag. Vi kan hjælpe dig med at finde de rigtige investeringsmuligheder, der passer til dig.

Udover at investere bæredygtigt, kan vi kan også hjælpe med et samlet og uvildigt blik på din økonomi. Her ser vi ser på din formue i sammenhæng med dine finansieringsvalg, din pensionsopsparing, dine skatteforhold mv.

Hvis du går med overvejelser om at skifte bank, kan vi også bistå dig med rådgivning i denne proces.

Vil du vide mere?

bliv kontaktet af Christian