Privatlivspolitik

Persondataforordningen/GDPR

Kravene i EU persondataforordning 2018 følges i Pilea Savings og skal sikre ordentlig behandling af al persondata, som modtages. Kunder i Pilea Savings skal derfor afgive samtykke til behandling af personoplysninger som kunden til enhver tid kan tilbagekalde.

Alle personlige oplysninger som Pilea Savings modtager behandles i henhold til persondataforordningen, disse slettes og anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder, hvis ikke disse er en del af et etableret kundeforhold. Kunden kan til enhver tid få indsigt, berigtigelse og sletning af oplysninger.

Hvis en kunde ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret hos Pilea Savings, skal kunden rette henvendelse på ct@pilea.dk.

Kunden har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

I det omfang, der behandles personoplysninger om en kunde, har denne ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til kunden. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om kunden, er urigtige eller vildledende, vil disse blive berigtiget, slettet eller blokeret. Der kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om
kunden gøres til genstand for behandling. Kunden kan også til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Pilea Savings fører fortegnelse over behandlingsaktiviteterne via vores interne CRM-system, der sikrer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, således at der ikke sker utilsigtede, urimelige eller ulovlige behandlinger.

Skulle der alligevel ske et brud på persondataforordningen, vil Pilea Savings indberette dette til datatilsynet indenfor 72 timer.

Forebyggelse af hvidvask

For at være med til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering, vil man som ny kunde hos Pilea Savings ApS, skulle besvare en række spørgsmål. Disse har til formål at lære kunden at kende og forstå, hvordan kunden planlægger at benytte Pilea Savings services. Kunder skal derfor afgive følgende oplysninger, før et kundeforhold kan etableres og rådgivning gennemføres:

Navn

CPR/CVR-nummer

Adressedokumentation (F.eks. kopi af sygesikringsbevis)

Legitimation (F.eks. kopi af kørekort eller pas)