FNs Verdensmål som investeringsredskab

Når der skal udvælges de rigtige investeringer til dig, er det muligt at skræddersy en sammensætning, der understøtter de temaer, der er vigtigst for dig. 

Her er FN’s 17 Verdensmål et fordelagtigt redskab, da hvert mål beskriver og repræsenterer en tilstand, som FN’s 193 medlemslande forpligter sig på at opnå til gavn for planeten og os som mennesker.

”Leave no one behind” er hovedoverskriften på Verdensmålene, og som investor kan du støtte op om den bagvedliggende ambition og plan, der rækker frem mod 2030.

Måske har du hørt om Verdensmålene på et mere overordnet plan og er ikke præcist klar over, hvordan du kan investere med dem som guide.

Derfor kan du her til højre finde en introduktionsvideo, som fortæller lidt om, hvordan Pilea Savings arbejder med målene.

Bagefter kan du trykke på hvert enkelt af de 17 mål herunder, hvor du får inspiration til, hvilke temaer du kan investere i for at påvirke Verden i en bedre retning.

Hos Pilea Savings får du en skræddersyet investeringsløsning, der passer med dine værdier og som er godt for både Verden og for din pengepung. 

Afspil video