Invester i Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Det er en relativt stor ambition at afskaffe ekstrem fattigdom, men det gik faktisk rigtig godt med at indfri det første delmål, indtil COVID19 viste sig for omkring to år siden. Fra 1990 til 2019 faldt andelen af Verdens befolkning, der levede under grænsen for ekstrem fattigdom, fra 36 procent til 8,4 procent. Historisk set er det en fuldkommen vanvittig bedrift, som har ændret livet for milliarder af mennesker.

Det er naturligvis glædeligt, og selvom høj vækst i lande som Kina og Indien har løftet millioner ud af ekstrem fattigdom, er der fortsat lang vej endnu, før målet indfries. Særligt efter indtoget af COVID19. Fremover, modsat før i tiden, skal den økonomiske vækst heller ikke ske på bekostning af kloden.

Under Verdensmål 1 hører flere delmål, hvor det ene omhandler, at ekstrem fattigdom skal være udryddet for alle mennesker overalt i verden inden 2030. Ekstrem fattigdom er ifølge Verdensbanken målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,90 om dagen. Omkring 80 procent af de ekstremt fattige bor i Afrika syd for Sahara og i Sydasien. Områder, som er kendetegnet ved overbefolkning, svage institutioner og stor sårbarhed over for klimaforandringer.

En afskaffelse af fattigdom, ekstrem som relativ, er typisk en forudsætning for at lykkes med de andre mål. Når de basale behov bliver opfyldt, er der mere plads til planeten i prioriteringerne. Det er nok heller ikke helt tilfældigt, at afskaffelse af fattigdom er det første verdensmål.

Du kan støtte op om Verdensmål 1 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • På en eller anden måde spiller en rolle i forhold til, at bønder og landarbejdere får et bedre udbytte - og dermed flere penge
  • Arbejder med at udbygge finansiel infrastruktur - så som hæveautomater og små bankkontorer - uden for byerne
  • Udbyder finansiering til mikro-, små- og mellemstore virksomheder i udviklingslande
  • Udbyder finansiering til udvikling af boliger i udviklingslande, der er til at betale

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 1 med dine investeringer?

Bank Ryakat Indonesia, eller BRI, er en indonesisk bank med cirka 88.000 ansatte. Banken tilbyder klassiske bankservices med særligt fokus på udlån til at hjælpe små virksomheder i gang. I 2020 var 55 procent af nye udlån til netop dette segment.

I Indonesien er andelen af ekstremt fattige gået fra 54 procent i 1990 til tre procent i 2020, hvilket vidner om en enorm økonomisk fremgang. Men ud af Indonesiens 270 millioner borgere lever 93 millioner stadig for under 22 kroner om dagen, hvilket er defineret som den moderate fattigdomsgrænse af Verdensbanken. Det efterlader stadig BRI med et stort potentiale, og særligt fordi der i Indonesien findes 37 millioner SMV’er, der står for 97 procent af den samlede beskæftigelse og 60 procent af landets BNP.

I videoen kan du få et indtryk af, hvor og hvordan BRI gør en forskel. Videoen er en reklamevideo produceret af BRI, så bær over med den lidt rosenrøde fremstilling af banken.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 1

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

I Afrika syd for Sahara lever cirka 40 procent under grænsen for ekstrem fattigdom, og påvirkningen fra COVID19 estimeres til at have rykket landområdet tilbage til 2015-niveau. Det betyder, at der er et endnu større potentiale for at påvirke tilstanden – men også flere risikofaktorer.

Derudover har du som dansk, bæredygtig investor ikke et særligt bredt udvalg af investeringer i regionen, da eksponeringen mod finansieringsvirksomheder i Afrika oftest findes i brede investeringsforeninger og ETF’er med andre virksomheder, som ikke nødvendigvis matcher dit ønske om bæredygtighed i din portefølje.

Ét af de steder, hvor du dog kan gøre en forskel, er ved at investere i FirstRand. Det er en Sydafrikansk bank med aktiviteter i flere afrikanske lande som Kenya, Angola, Nigeria, Ghana, Mozambique og Namibia. FirstRand er bredt funderet og har over de senere år finansieret projekter, der – udover bekæmpelse af fattigdom – også rammer flere af de øvrige 16 Verdensmål. Blandt andet via flere BEE-projekter (Black Economic Empowerment), hvor det ulige ejerskab af kapital og virksomheder efter mange års apartheid fordeles gennem målrettede investeringer.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 1: Afskaf fattigdom.