Invester i Verdensmål 10: Mindre ulighed

Invester i Verdensmål 10: Reducer ulighed i og mellem lande
 
Uligheden er stigende verden over, og det giver selvsagt nogle store problemer. De velstillede trækker i dén grad fra i disse årtier, mens bunden kæmper for at følge med. Det gælder herhjemme som i den store verden. Ulige samfund har mere kriminalitet, mere armod og flere, som bliver tabt på gulvet. Problemer, som går i arv og destillerer gennem generationerne.
 
At toppen stikker af kan både skyldes urent trav og reelle konsekvenser af samfundsudviklinger. Nogle gange en mellemting. I de senere årtier har der været en kedelig tendens til, at samfundets top har forgyldt sig selv, og i eksempelvis USA har det længe været mere reglen end undtagelsen, at direktøren tjener 100-400 gange mere end manden på gulvet. Faktisk er amerikanske CEO-lønninger steget med mere end 1.300 procent siden 1978 – en stigning, der på ingen måder afspejler værditilvæksten skabt i virksomhederne.
 
Samtidig har det stået stille i den nederste del af amerikanernes indtægter næsten lige så længe, og middelklassen står værre og værre. Familiernes købekraft er simpelthen kommet under pres – også inden inflationen. Den dårlige lønudvikling skyldes blandt andet en globalisering, som har fjernet en meget stor andel af jobs, og et stort udbud af arbejdskraft. Velstanden koncentrer sig på færre hænder, og med stor ulighed følger typisk uroligheder. Det kommer vi nok til at se mere af i USA fremover.
 
Selvom det er i de flestes interesse at mindske uligheden, er det virkelig et svært verdensmål at nå i mål med. Ulighed har nogle ekstremt komplicerede mekanismer indbygget, og velmenende tiltag kan nemt ende med at koste livsvigtig velstand.

Du kan støtte op om Verdensmål 10 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Arbejder med at hæve indkomsten for de nederste 40 procent af befolkningen.
  • Eliminerer diskrimination i ansættelser.
  • Arbejder med kontrol og compliance i forhold til finansielle institutioner.
  • Investerer i udviklingslande

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 10 med dine investeringer?

Den tredje verden har dog også nogle fordele, for mange af Vestens dyrtkøbte erfaringer kan bruges, ligesom ulandene ikke behøver at trækkes med mange af de ting, som i dag er forældede eller problematiske. De kan springe direkte til de gode løsninger, men vidensdeling og forskning er en forudsætning for at lykkes med en bæredygtig industrialisering.

Der er meget at gøre, og der er mange håndtag, vi kan skrue på. Vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

Arbejder med at modernisere forældet produktion, så den bliver bæredygtig fremover.

Arbejder med at udbrede bedre infrastruktur – herunder el og kommunikationsteknologi.

Satser på forskning – Udbreder og promoverer bæredygtig industrialisering.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 10

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Sekisui Chemicals er et japansk konglomerat, som år efter år placerer sig i toppen af målinger på bæredygtige virksomheder. Det er ikke placeringer, virksomheden kommer sovende til, og bæredygtighed gennemsyrer Sekisuis strategi.

Virksomheden fremstiller plast til blandt andet bygge- og medicinalbranchen, og du finder alt fra lappeløsninger til kloakrør, rør til blodprøver, tagrender og hele huse i produktporteføljen. Alt sammen fremstillet og anvendt på forsvarlig vis.

Sekisui skal dog nævnes i denne sammenhæng for sit arbejde med lighed. Topledelsen i denne gigant af et selskab tjener fire gange mere end manden på gulvet. Sekisui er en veldreven og velrenommeret virksomhed, som med dette træk virkelig viser en anden vej frem.

Axfood og Sekisui er ikke købsanbefalinger. De tjener som inspiration, og vi anbefaler altid en bred portefølje af både ETF’er og investeringsforeninger.

Vi håber, at eksemplerne kan inspirere dig til, hvordan du kan investere i Verdensmål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 10: Mindre ulighed i og mellem lande.