Invester i Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Invester i Verdensmål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
 
Over halvdelen af jordens befolkning bor i dag i byområder, og om cirka 25 år vil det være tilfældet for mere end to tredjedele. Der er bedre muligheder og flere penge at tjene i de store byer kloden over, og med en god byplanlægning kan vi indrette os med et bedre ressourceforbrug og mere plads til naturen. Men det kræver en velovervejet tilgang.
 
Urbaniseringen er en udvikling på godt og ondt, og den har vidt forskellige vilkår rundt omkring på kloden. Her i Danmark har det betydet en affolkning af landområderne og store prisstigninger i byerne. Ser vi på klodens 33 megabyer med mere end 10 mio. indbyggere, er udfordringerne nogle helt andre. Størstedelen af disse byer ligger i verdens fattige og folkerige egne, og det er sjældent, at omtanke og infrastruktur følger med folkemængderne.
 
Slum, ulighed, kriminalitet og forurening er blot nogle af de uheldige konsekvenser, urbaniseringen har. Med de fremtidsudsigter, vi kigger ind i, er det nu, vi skal handle, hvis vi skal gøre livet i megabyerne tåleligt og værdigt for alle fremover. Det er dog absolut muligt, og byer som Tokyo viser, at en megaby ikke behøver at henligge i smog og kaos. Selvom Japan selvfølgelig har nogle andre forudsætninger end landene i Sydasien.

Du kan støtte op om Verdensmål 11 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Laver bæredygtig byudvikling i ulande
  • Producerer billige og bæredygtige transportsystemer – så som el-busser
  • Udvikler nye, bæredygtige boformer
  • Forbedrer levevilkårene med eksempelvis affaldshåndtering og klimabeskyttelse
  • Arbejder med at formindske byers miljøpåvirkning – ved f.eks. at bygge i træ, skabe grønne oaser og tagflader eller håndtering af regnvandsopsamling.

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 11 med dine investeringer?

Amerikanske Waste Management Inc., eller WM, er en af verdens største aktører, når det kommer til affaldshåndtering. Virksomheden leverer, ud over skraldeopsamling, nogle meget avancerede anlæg til sortering og genanvendelse. Anlæg, som for eksempel opsamler den metan og CO2, der opstår, når skraldebjergene formulder på lossepladser.
 
Det er dog især de anlæg, som sorterer affald, der er stort potentiale i. Mens vi kildesorterer i Danmark i højere og højere grad, smider amerikanerne deres affald i én eller meget få beholdere, hvorefter automatiske anlæg sorterer skraldet. Det får andelen af affald, der genbruges, i vejret.
 
Endelig er virksomheden fremme i feltet, når det kommer til genanvendelse af elektrisk affald, og WM bruger formuer på udvikling og opkøb af nye teknologier – eksempelvis BigBelly Solar, som er soldrevne skraldepressere, der sparer både plads og ressourcer.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 11

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

City Developments Ltd. er et singaporeansk ejendomsselskab, som siden 1995 har bevæget sig aktivt i en mere bæredygtig retning. ISO-standarder, strømbesparende tiltag og affaldssortering i bygningerne – årtier før resten af branchen.
 
Virksomheden har et stift blik på bæredygtighed og ikke mindst verdensmålene, og ejendomsgiganten nærmer sig et sted, hvor CO2-neutrale højhuse – i drift og opførsel – er inden for rækkevidde.
 
Med byggebranchen som en af de helt store udledere af CO2 er det ekstremt vigtigt med City Developments bevis på, at overskud og omtanke sagtens kan hænge sammen.
 
WM og City Developments er ikke købsanbefalinger, og i vores verden er de del af en bred portefølje, som består af både investeringsforeninger og EFT’er. Vi håber, at eksemplerne kan inspirere dig til, hvordan du kan investere i Verdensmål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.