Invester i Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Invester i Verdensmål 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
 
Vi forbruger flere ressourcer, end planeten kan følge med til, og det er i sagens natur langt fra bæredygtigt. Aftrykkene fra vores forbrug og produktion må og skal reduceres, hvis vi skal have en planet med ressourcer nok til vores børn og børnebørn.
 
En bagside ved globaliseringen har været et øget forbrug og kortsigtede produktionsformer i den tredje verden. Vi har, med andre ord, købt en masse billige produkter i ulandene. Produkter, som er fremstillet under kummerlige forhold og på svinende vis. Herefter er de fragtet til Vesten og solgt til spotpriser. Ofte er kvaliteten elendig, eller også er en kort produktlevetid ligefrem en del af strategien. Der er ikke mange moderne forbrugsgoder, der går i arv til de næste generationer. Kun problemerne, de har skabt.
 
I Vesten har vi den højeste levestandard og derfor det højeste forbrug. Mens vores overforbrug af billigt bras har givet store miljøproblemer, har det også skabt en enorm velstand. I Vesten og i høj grad i Den Tredje Verden. Velstand er ikke i sig selv problematisk, men det øger efterspørgslen på de forbrugsgoder, der er kernen i problemet. Det er klart, at klodens nye middelklasser ønsker det samme komfortable liv, som vi har her på vores breddegrader, og det kan kloden slet ikke holde til.
 
Vi må og skal lægge vores forbrug om. Vi må det problematiske forbrug til livs, vi må reducere affaldsmængderne, må vi genbruge ressourcerne, og vi må madspild til livs.

Du kan støtte op om Verdensmål 12 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Arbejder aktivt med at reducere madspild. Det kan være fødevarevirksomheder som supermarkeder – og alt derimellem.
  • Reducerer vores mængde af affald – eksempelvis med waste management, genbrug og upcycling.
  • Udbreder forståelse for bæredygtig livsstil – såsom grønne konsulentvirksomheder og lignende.
  • Muliggør bæredygtige indkøb i det offentlige – for eksempel med leasingudbud af grønne teknologier.

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 12 med dine investeringer?

Monolithic Power Systems, Inc. fremstiller elektronik og kredsløb, som bruges i en lang række forskellige varer og industrier. Virksomheden fremstiller produkter, som ikke alene er strømbesparende – men også er fremstillet med henblik på at spare ressourcer andre steder i processen. Teknologier og tiltag, der eksempelvis forlænger levetiden på en bærbars batterier eller LED-forlygterne på en bil.
 
Selve produktionen af virksomhedens varer foregår også med et fast blik på ansvarlighed. Der er procedurer for håndtering af farlige materialer og genbrug, hvor det er muligt: Monolithic Power Systems har også godt styr på forbruget i både egne rækker og blandt leverandører. Det er lykkedes virksomheden at styre CO2-udledningen i en periode med vækst i både fabriksstørrelser og antal producerede enheder.
 
Monolithic leverer en på mange måder forbilledlig indsats i en industri, som i dén grad har haltet efter.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 12

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Schnitzer Steel Industries er en amerikansk virksomhed, som er verdensledende, når det kommer til genbrug af metaller og materialer til og fra bilindustrien. Stålindustrien er en sværvægter, når det kommer til ressourceforbrug, for både minedrift og støbeovne er noget, der trækker tænder ud.

Til gengæld er stål også det materiale, der bliver allermest genbrugt, og her er enorme besparelser at hente. Et ton genbrugsstål sparer mere end 1.100 kg jernmalm, 600 kg kul, 55 kg kalk og ikke mindst tre fjerdedele af den energi, det koster at fremstille stål fra bunden. Stål er let at sortere, takket være sine magnetiske egenskaber, og metallet mister ikke selv sin styrke ved at blive genbrugt.

Her er med andre ord et kæmpe potentiale, og Schnitzer viser vejen frem – ikke bare for stål, men hele genbrugsindustrien. 4.740.000 tons genbrugte materialer årligt, bliver det til. Samtidigt er Schnitzer en virksomhed, som gør mange ting rigtig godt, og gang på gang lander der priser og anerkendelse for etisk forretningsførelse på ledelsesgangen.

Monolithic Power Systems og Schnitzer er ikke købsanbefalinger. I Greensavings-regi er de del af en stor og bred portefølje, som består af både investeringsforeninger og EFT’er. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan investere i Verdensmål 12.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.