Invester i Verdensmål 14: Livet i havet

Invester i Verdensmål 14: Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Verdenshavene er klodens taktstok. De driver vores klima, de brødføder milliarder – og så er de under pres. Det budskab kan næsten ingen have overhørt i det seneste årti. Vi kender alle de skrækkelige billeder af skildpadder kvalt i plastikken fra en six-pack, floder af skrald fra fattige nationer og kæmpe fisketrawlere, der støvsuger havbunden for liv. Billeder, som kan virke brutale og uoverskuelige – men som ikke desto mindre kræver handling.

Vi forsurer og forurener havene, og vores fiskeri har et omfang, som ikke er bæredygtigt. Vores CO2-udledning påvirker havene såvel som atmosfæren, og i havene betyder mere kulstof en lavere pH-værdi – som igen betyder, at kalkdannende dyr får sværere ved at danne skaller og skeletter. Koraller, muslinger og krebsdyr kommer til at skulle bruge mere energi på kalkdannelsen, og det gør dem mere udsatte i forhold til mange af de andre udfordringer, der kommer med den globale opvarmning.

Plastikforurening er et kæmpeproblem. Plasten ender i dyrenes maver eller som mikroplast, hvor det arbejder sig op igennem fødekæden, og det er komplet uholdbart, kan de fleste blive enige om. Bjerge af skrald, der hver dag ender i verdenshavene, kan virke totalt absurd her i Vesten, hvor vi håndterer affald bedre. Men vi bærer en stor del af ansvaret, direkte som indirekte, når vi eksporterer vores levevis og plastaffald til egne i verden, der ikke har forudsætningerne for at håndtere det.

Bæredygtige fiskebestande er en forudsætning for, at vi fortsat kan sætte tænderne i friske fisk – og det står skidt til. Overfiskeri, destruktive fiskeformer, piratfiskere og ændrede levevilkår i ekstremt sarte økosystemer er nogle af årsagerne til, at livet i havet er så ekstremt presset.

Du kan støtte op om Verdensmål 14 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Reducerer forurening i havet og genopretter økosystemer. Det kan være via innovation eller waste management
  • Gør sig i reelt bæredygtigt fiskeri eller opdræt. Der er mange gråzoner i branchen
  • Der arbejder direkte eller indirekte med kontrol og compliance inden for maritime love
  • Handler med små fiskere, som typisk fisker mere skånsomt og har en større betydning i lokale økonomier

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 14 med dine investeringer?

Amerikanske Xylem leverer en bred vifte af løsninger inden for vandhåndtering. Infrastruktur, pumper, spildevandshåndtering, vanding og afvanding – og ikke mindst overvågning. Selvom virksomheden gør det godt på mange punkter, er det sidstnævnte, som gør Xylem interessant i denne sammenhæng.

Xylem, der i øvrigt er det græske ord for vandets vej gennem planten, leverer løsninger, der kan overvåge have og kyster, så vi har mulighed for at identificere risici og være på forkant med problemerne. Det kan være ændringer, forurening, alger, temperaturændringer og andet, der kan have en kæmpe effekt på både havet og de omkringliggende kystnationer.

Xylem er til stede i mere end 150 lande, har mere end 17.000 ansatte kloden over og omsatte i 2018 for mere end fem milliarder. Amerikanske dollars. Virksomheden er gennemsyret af en oprigtig bæredygtighedstanke, og det kan næsten ikke overdrives, hvor stor en forskel Xylem gør for steder, hvor vand er afgørende.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 14

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Norske Atlantic Sapphire er et ekstremt spændende bud på at løse et næsten uoverskueligt problem. Nemlig hvordan vi fortsat kan spise fisk – uden at overfiske eller forurene havene. Det er klart, at overfiskning er ubæredygtigt, men faktisk kan der også være store problemer med fisk fra farme. Dels kan der være store problemer med forurening fra ”fiskegylle”, parasitter, medicinrester og lignende, og dels kan det være et problem, hvis farmfiskene undslipper indhegningen og blander sig med vilde fisk. Det kan give mutationer og problemer med bestandene.

Atlantic Sapphire fjerner fiskefarmene fra havene. Bluehouse, kalder de deres farme på land, og der er da også nærmest tale om drivhuse til fisk. Og fordelene er nærmest uendelige. For alle parter. Vi mennesker kan sætte tænderne i et meget renere produkt, som er fri for parasitter, mikroplast, medicin og alle de andre ting, vi risikerer med opdrættede fisk. Fiskene har en meget høj dyrevelfærd, hvor de har god plads og strømforhold, som ligner deres naturlige habitat – bare uden sygdomme og rovdyr.

Endelig har vi havene, som i første omgang slipper for udledninger og undslupne fisk. På længere sigt kan denne type farmbrug betyde, at de vilde fiskebestande også vil blive skånet. Endelig har Atlantic Sapphire ting som ekstremt lavt plads-, vand- og strømforbrug, som taler for virksomheden. Faktisk kan ni hektar levere en milliard laksemåltider om året. Virksomheden vil også lave bluehouses tæt på de største laksemarkeder for at minimere transporten, og sådan kunne vi blive ved. Det er svært ikke at lade sig begejstre – som forbruger, investor og verdensborger.

Atlantic Sapphire er dog en af de investeringer, som på nuværende tidspunkt skal tages med hjertet, for vi er i den høje ende af risikoskalaen. Får virksomheden bevist sit værd, er der dog et næsten uendeligt potentiale – for aktien og planeten.

Xylem og Atlantic Sapphire er ikke købsanbefalinger, og de tjener som inspiration. Vi anbefaler altid en bred portefølje af både ETF’er og investeringsforeninger.

Vi håber, at eksemplerne kan inspirere dig til, hvordan du kan investere i Verdensmål 14: Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 14: Livet i havet.