Invester i Verdensmål 15: Livet på land

Invester i Verdensmål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Det giver næsten sig selv, at vi er dybt afhængige af jorden for at overleve som art. Det virker bare ikke altid sådan, når vi ser på de udviklinger og tendenser, der finder sted over hele kloden. Afskovning, tab af livgivende landbrugsjord og ørkendannelse går nemlig igen i rigtig mange egne. Med uoverskuelige og katastrofale følger.

Afskovning ser vi overalt, og mange steder har det enorme omkostninger for biodiversiteten. Millioner af dyrearter holder til i vores skove, og lige nu anslår forskere, at over én million af disse er lodret truet som følge af afskovningen. Afskovning sker for at give plads til landsbrugsjord, plantager til soya og palmeolie og endelig ulovlig skovhugst. Læg hertil vildere og hyppigere skovbrande som følge af klimaforandringerne, og du står tilbage med et dystert fremtidsbillede for verdens skove – og alle os, der er afhængige af dem.

Landbrugsjorden er måske ikke noget, vi i Danmark sender alt for mange venlige tanker til, men den er naturligvis altafgørende for vores eksistens. Og mange steder er den under pres. Oversvømmelser, tørke og rovdrift har efterladt jorden udpint og ubrugelig i nogle af verdens mest udsatte egne. Det er en katastrofe for dem, der er påvirket af det.

Afskovning, udpint jord og tørke er nogle af de faktorer, der skubber på i forhold til ørkendannelse. Har ørkenen først fået fat, er det svært at vende tilbage til et rigt liv igen.

Du kan støtte op om Verdensmål 15 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Understøtter bæredygtigt skovbrug – med FSC- og PEFC-mærkning af træ.
  • Understøtter bæredygtigt landbrug – og her taler vi om teknologier og metoder, som genopretter udpint jord og sørger for, at jordens bæreevne respekteres.
  • Udvinder råvarer på skånsom vis – eksempelvis sørger for, at de store mængder af metaller, som elektrificeringen af samfundet kræver, bliver frembragt på bæredygtig vis.

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 15 med dine investeringer?

Amerikanske PotlatchDeltic er en tømmervirksomhed, som ejer mere end 1.800.000 hektar skovområder i det nordlige og sydlige USA. Et område svarende i størrelse til Sjælland, Fyn, Vendsyssel, Bornholm og alle de andre danske øer.

PotlatchDeltic har mere end 100 år på bagen, og virksomheden har et stort fokus på bæredygtig skovdrift. Det indebærer blandt andet store hensyn til dyre- og planteliv, en planlagt og professionel drift af skoven – og at virksomheden planter i omegnen af 25.000.000 træer. Om året.

PotlatchDeltic arbejder også tæt sammen med både myndigheder, NGO’er og universiteter for at sikre den bedste og mest skånsomme drift som muligt.

Produkterne, som PotlatchDeltic sender på markedet, er FSC- og SFI-certificeret, og det er bestemt ikke noget, du kommer sovende til. De to certifikater kræver en dedikeret og kontrolleret indsats, og det er virkelig meget skov, der skal være styr på. En så stor spiller kan virkelig gøre en forskel. For både skovens liv og forbrugernes krav til markedet.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 15

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Danske Chr. Hansen, som vi nok alle har hørt om – men ikke aner hvad laver, lever et stille liv som markedsledende mastodont inden for bakterier til et hav af formål. Virksomheden er flere gange kåret som verdens mest bæredygtige og er som minimum altid med i opløbet.

Det er kun rimeligt, for det er ikke småting, Chr Hansen gør af godt for planeten. Bakterier, som kan bekæmpe madspild, reducere brugen af antibiotika i mennesker og dyr, beskytte immunforsvar og beskytte planter. Det er nogle af de projekter, der har deres udspring i den danske kæmpe, og især sidstnævnte er relevant i denne sammenhæng.

Der skal nemlig produceres mange flere fødevarer, hvis befolkningstilvæksten skal kunne brødfødes, og hele 69 procent større udbytte skal der til i 2050 i forhold til 2006. Chr Hansens forskellige bakterieløsninger kan beskytte planter mod hedebølger, tørke og forskellige sygdomme, ligesom bakterierne kan øge udbytte og reducere gødningsbehovet med hele 20 procent. Det er tal, der virkelig batter i den globale fødevareproduktion.

PotlatchDeltic og Chr Hansen er ikke købsanbefalinger, og de tjener udelukkende som inspiration til bæredygtige investeringer. Vi anbefaler altid en mangfoldig portefølje af både ETF’er og investeringsforeninger.

Vi håber, at virksomhederne kan inspirere dig til, hvordan du kan investere i Verdensmål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 15: Livet på land.