Invester i Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Invester i Verdensmål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Det 16. verdensmål handler om at forhindre vold og krig, at stoppe mishandling og menneskehandel og at sikre individuelle rettigheder og transparens i institutionerne. Blandt andet. For der er virkelig mange ting, der er nødvendige for at sikre fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Verdensmålet havde for blot få år siden virket som en halvabstrakt smøre, som nok mest gav mening under fremmede himmelstrøg. Det har dog ændret sig nu, og emner som både fred og retssikkerhed fylder mere herhjemme, end de har gjort i meget lang tid. Fred, frihed og ordnede forhold er nemlig en forudsætning for et godt civilsamfund – som igen er en forudsætning for gode liv.

Vold, konflikter, statsborgerskab og retspleje kan virke som store emner at skulle påvirke via verdens børser – selvom det naturligvis altid er vigtigt at undgå de virksomheder, der trækker i den forkerte retning.

Du kan støtte op om Verdensmål 16 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Reducerer vold, korruption og kriminalitet – især ved god governance og ordentlige procedurer, der ikke blot sikrer ordentlighed i egen produktion, men i hele forsyningskæden
  • Medvirker til at opretholde sikkerhed og demokrati overalt på kloden

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 16 med dine investeringer?

Amerikanske Fortinet leverer cybersikkerhed, og virksomheden er mest og alt et billede på, hvor vigtig digital sikring er blevet. Lovløsheden lever nemlig i dén grad på nettet, og mister du kontrollen med dine data, kan du være rigtig skidt stillet. Sikkerhed online bliver i stigende grad lige så vigtig, som den er offline. I hvert fald i visse dele af verden.

Fortinets løsninger er oftest markedsledende, og virksomheden har gjort meget for at hæve sikkerhedsniveauet globalt. Blandt andet er der datadeling om sikkerhedstrusler med konkurrenter og et vedvarende samarbejde med Interpol og NATO, som taler for, at Fortinet er drevet af et reelt ønske om at højne IT-sikkerheden.

Blandt andet har Fortinet været med at sende nigerianske IT-svindlere bag tremmer, de har optrevlet sikkerhedsbrister i sydøstasiatiske landes offentlige IT, og de var blandt de første, som i sin tid advarede Facebook om partnere, der installerede malware på brugernes computere.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 16

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Hollandske Unilever er en af klodens største fødevaremastodonter. Ja, der er vel knapt tale om hverken Holland eller fødevarer længere, for Unilever er en helt ekstremt stor og global koncern, der leverer alt fra vaskepulver til hippie-is. Knorr, Axe, Dove, Ben & Jerry’s, Omo og Lipton er blot nogle af de få brands med det karakteristiske U på bagsiden.

Den opmærksomme læser vil nok sige, ”Unilever? Var der ikke noget med?…” – og svaret er jo, næsten uanset spørgsmålets afslutning. Børnearbejde, vold mod strejkende medarbejdere, dyreforsøg, kolonihistorie, forurening, udpining af naturen og snart sagt det meste andet har Unilever været anklaget for – og ofte med god grund.

Der blæser dog tilsyneladende nye vinde i Unilever, som i det seneste årti har haft et større og større fokus på bæredygtighed. Der er stadig masser af hår i suppen, som nok er uundgåeligt med den størrelse virksomhed, men der er faktisk sket meget med Unilever under de to seneste ledere. Der er flere eksempler på, at politik er vægtet over profit – og at strategien er ændret fra kortsigtede salgsmål til langsigtede visioner for en bedre verden.

I denne kontekst kan Unilevers fokus på at gøre op med korruption og bestikkelse, slutte børne- og tvangsarbejde og meget andet fremhæves. Med Unilever er det dog sådan, at for hver en god intention, de melder ud, finder du sandsynligvis en relevant møgsag på Google af nyere eller ældre dato. Unilever er på alle måder en supertanker, som ikke kan vende på en tallerken.

Virksomheden har dog vist, at den er villig til at lægge hånden på kogepladen – også på bekostning af kortsigtet profit. Blandt andet kan Ben & Jerry’s opsigtsvækkende træk om at trække sig fra Den Besatte Vestbred nævnes.

Der findes mange virksomheder med kortere synderegister og større indsatser, men Unilever tjener alligevel som inspiration her. Det er én af verdens allerstørste virksomheder, der viser, at de tør lægge handling bag de pæne ord – også selvom det koster nu og her. Lykkes Unilever med projektet, får de andre multinationale selskaber sværere ved at fortsætte med status quo.

Fortinet og Unilever er ikke købsanbefalinger, og de tjener udelukkende som gode eksempler til bæredygtige investeringer. Vi anbefaler altid en bred portefølje af både ETF’er og investeringsforeninger.

Vi håber, at virksomhederne kan inspirere dig til, hvordan du kan investere i Verdensmål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.