Invester i Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Siden murens fald har vi oplevet fantastiske resultater i forhold til børnedødeligheden, som er halveret, og dødsfald relateret til sygdomme som HIV/AIDS og malaria er drastisk reduceret. Det er dog langt fra rosenrødt det hele, og hver dag dør 16.000 børn af mæslinger og tuberkulose. Dødsfald, der kunne være forhindret. Lige som de mange mødre, som dør i beskidte barselssenge i verdens fattigste egne.

Ser vi syd for Sahara, har HIV også langt fra sluppet sit greb, og AIDS er den nu hyppigste dødsårsag for unge. Vi kan dog se vejen ud af elendighed og unødige dødsfald, og du kan med dine investeringer være med til at præge udviklingen.

Verdensmål 3 sigter blandt andet mod at udbrede universel sygeforsikring og sikre adgang til effektive vacciner og lægemidler til alle.

Du kan støtte op om Verdensmål 3 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  •  
  •  
  •  
  •  

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 3 med dine investeringer?

Det er klart, at du kan styre udenom tobaksindustrien og andre nydelsesmidler med misbrugspotentiale som alkohol og fastfood. Sundhedsproblemerne for denne type varer har ofte en stor social slagside, mens tobak naturligvis slider på alle.

Det kan også virke oplagt at investere i eksempelvis danske Medico-aktier for at støtte op om en verden i sundhed og trivsel, og det er da også en branche, som har arbejdet meget med CSR i de senere år. Der er dog steder, hvor din investering kan sætte et endnu større aftryk.

For eksempel er Centene en amerikansk virksomhed, som vi finder meget interessant. Centene leverer sygeforsikring til individer, virksomheder og især statslige programmer i USA. Fokus er på u- og underforsikrede personer, som der findes rigtig mange af i det amerikanske samfund. Eksempelvis modtagere af Medicaid, som er for folk med lave indkomster og Medicare, der er for de ældre.

At Centene giver adgang til sundhedsydelser for de fattigste og mest sårbare samfund i USA betyder ikke, at ambitionerne stopper her. Her er nemlig tale om en ekstremt mangfoldig og inkluderende virksomhed, hvor både kvinder og minoriteter fylder stort blandt ansatte, i ledelsen og i bestyrelsen.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 3

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Ønsker du at skubbe til udviklingen, så flere får adgang til livsvigtig medicin, er tyske Sartorius et godt bud. Virksomheden, som har mere end 150 år på bagen, leverer udstyr til fremstilling af biofarma. Det er medicin, som har afsæt i biologien – så som vacciner.

Alt i fremstillingsprocessen af både medicinen og det udstyr, der fremstiller medicinen, er ekstremt komplekse størrelser. I dag tager et vellykket, konventionelt lægemiddel mere end 10 år at få på markedet, og prisen for at nå dertil er ofte på den gode side af 15 mia. kroner. Og når dit lægemiddel så langt, har du været heldig.

Sartorius leverer både laboratorieudstyr til researchfasen og fleksible produktionsindretninger til produktionsfasen, og den tyske virksomheds produkter er med til at sænke prisen markant på udvikling og fremstilling af eksempelvis nye vacciner.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger — og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger.

Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan investere i Verdensmål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Følg med i de kommende nyhedsbreve, hvor jeg graver dybere i de andre Verdensmål — og giv endelig lyd, hvis du har brug for en skræddersyet investeringsrådgivning.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 3: Sundhed og trivsel.