Invester i Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4 – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Fattigdom, konflikt og kulturelle dogmer har været med til at holde børn ude af klasselokalerne mange steder på planeten. Det fjerde verdensmål handler om uddannelse, og i FN-kredse ses dette verdensmål ofte som en forudsætning for succes med mange af de andre. Det kræver uddannelse og kundskaber at opnå de indsigter, der skal til, hvis børnene skal være en del af verdensmålenes positive forandringer.

I dag er der store køns- og klassemæssige skel i uddannelsesniveauet i Den tredje verden, ligesom forskellen mellem land og by også er meget markant på de kanter. Det går dog bedre, end det længe har gjort, og hvis vi ser på Afrika syd for Sahara, er resultaterne særligt imponerende. Fra 52 procent indskrivning i grundskolen i 1990 – til 78 procent i 2012. Men der er lang vej endnu.

Det fjerde verdensmål handler om at sikre, at alle piger og drenge får en gratis primær og sekundær uddannelse inden 2030. At andelen af folk, der kan læse og regne, stiger, og at kønsmæssige og økonomiske uligheder bliver fjernet med universel adgang til videregående uddannelser.

Du kan støtte op om Verdensmål 4 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  •  
  •  
  •  
  •  

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 4 med dine investeringer?

Strategic Education Inc. er et godt bud på en virksomhed, som arbejder aktivt på at udbrede kvalitetsundervisning til mindrebemidlede voksne – primært i USA. Her er både universiteter, erhvervsuddannelser og rendyrket onlineundervisning på repertoiret, og alle har de programmer og rabatter, som tilgodeser de, som har sværere ved at finansiere en videregående uddannelse.

Strategic Education står også bag Hackbright Academy, som aktivt arbejder for at få flere kvinder til at uddanne sig inden for teknologi. Virksomheden, der har mere end 130 år på bagen, er i de senere år vokset markant, og Strategic Education Inc. har nu også aktiviteter i Australien og New Zealand.

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 4

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Laureate Education Inc. er et andet bud på en investering, som støtter op om Verdensmål 4. Virksomheden udbyder videregående uddannelser i USA og Latinamerika, og mere end 900.000 dimittender har haft Laureate som deres alma mater i løbet af de seneste godt 20 år.

Lighedstegnene mellem denne aktie og Strategic Education er mange, men Laureate Education nærmer sig i højere grad en velgørende organisation. Faktisk er Laureate den første velgørende virksomhed på den amerikanske børs, og den har gennem tiderne givet milliarder af dollars i rabatter og stipendier. Alligevel klarer Laureate sig fint – og dimittenderne får nogle muligheder, de ellers skulle se langt efter.

Klik på virksomhedernes logos herunder for at læse mere.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger — og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.