Invester i Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling er et af de verdensmål, som nok er mest på dagsordenen herhjemme, og både fra politisk hånd og erhvervslivets side arbejdes der med at opnå en reel ligestilling på arbejdsmarkedet herhjemme. 

Globalt set handler det femte verdensmål i højere grad om at sikre kvinder de helt fundamentale rettigheder, som gamle strukturer har holdt dem fra. Det kan være retten til at bestemme over egen krop og seksualitet, retten til at arve, retten til at eje jord, retten til undervisning og mange andre emner, der ligger langt fra vores breddegrader. 

Kvinders adgang til uddannelse og arbejdsmarked er en ekstremt vigtig faktor i forhold til at sikre værdiskabelse – og undgå overbefolkning. Fra et investeringsmæssigt perspektiv kan det være vanskeligt at understøtte de helt tunge dele af dette verdensmål, men det er absolut muligt at støtte op om ligestilling i ledelse. 

Faktisk kan det vise sig at være en god investering, for flere undersøgelser peger på, at kvinder i ledelse og bestyrelser betyder bedre tal på bundlinjen. Dette verdensmål er dog et af de steder, hvor mange virksomheder pynter sig med skåltaler, handleplaner og gode intentioner. En reel bæredygtig investering hér kræver dog en reel ligestilling i ledelsen. 

Du kan støtte op om Verdensmål 5 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  •  
  •  
  •  
  •  

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 5 med dine investeringer?

Autodesk Inc. er en interessant softwarevirksomhed, der leverer produkter og services til blandt andet ingeniører og arkitekter. Autodesk har 40 år på bagen, og folk, der kender branchen, kender helt sikkert programmet AutoCAD, som er virksomhedens flagskib. 
 
Autodesk arbejder aktivt med at få flere kvinder til at vælge en karriere inden for teknologi og byggefag, og her er i det hele taget et stort fokus på mangfoldighed. 40 procent af ledelsen og halvdelen af bestyrelsen bliver udgjort af kvinder – og vi taler en softwarevirksomhed, der servicerer til byggebranchen. 
 
Autodesk er en gigantisk virksomhed med stor milliardomsætning og mere end 12.000 ansatte kloden over, og det har en betydning, når et brand af den kaliber går forrest i ligestillingen.
Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 5

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Biogen Inc. er en amerikansk biotek-virksomhed, der leverer medicin til behandling af blandt andet sklerose, alzheimers og leukæmi. Virksomheden er stiftet i 1978, og flere af stifterne har siden modtaget Nobelpriser for deres arbejde for menneskeheden. 

Ledelsen i virksomheden er ekstremt mangfoldig, når vi ser på køn og ophav, og 50 procent af cheferne er kvinder. I bestyrelsen er kvinder repræsenteret i tre ud 13 stole. Selvom fordelingen måske virker fodslæbende i forhold til bestyrelsen, så er Biogen en virksomhed, der arbejder ekstremt målrettet med ligestilling i både løn- og ansættelsesvilkår – på alle niveauer. 

Igen er det værd at tage med, at Biogen er en medicinalvirksomhed med næsten 10.000 ansatte verden over – og en omsætning i 2021 på mere end 77 mia. kroner. Indsatsen har en stor vægt i et ellers mandsdomineret felt.

Autodesk og Biogen er ikke købsanbefalinger — og vigtigst af alt er de hos os en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger.
Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan investere i Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. 

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.