Invester i Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Invester i Verdensmål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 
Stabil, billig energi har været fikspunkt i den moderne verden, som flere og flere på planeten har fået glæde af i de senere årtier. Vigtigheden af, at energikilden også er bæredygtig, er efterhånden ved at være tydelig for de fleste. Fossile energikilder påvirker kloden og har en sikkerhedspolitisk slagside. I Den tredje verden, hvor en dagligdag sagtens kan være brændefyret, er elektrificering også meget højt på ønskelisten. 
 
Ren, billig energi i rigelige mængder er en del af fundamentet i et frit og velstående samfund, og i takt med at efterspørgslen på elektricitet stiger, er det vigtigt, at udbuddet af sol-, vind-, vand- og kernekraft følger med. Det syvende verdensmål handler om at sikre adgangen til disse energityper. 
 
Den høje efterspørgsel på energi, som bestemt ikke bliver mindre fremover, stiller store krav til en ordentlig planlægning. Samtidig er det et af de områder, hvor der er allerflest særinteresser på spil, og det er i det hele taget tungt at skubbe til typisk statslige områder som forsyningssikkerhed. 
 
CO2-udledning har samme påvirkning på kloden, uanset hvor den foregår — og som investor kan du bedre påvirke udledningen ved at investere globalt i forhold til eksempelvis danske vind-aktier. 

Du kan støtte op om Verdensmål 7 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Arbejder med bæredygtig energi i udviklingslande.
  • Leverer bæredygtig energi i et omfang, der kan erstatte fossile brændstoffer.
  • Arbejder med infrastruktur, så en reel elektrificering kan lade sig gøre – i eksempelvis transportsektoren.
  • Forsker i – og leverer – nye løsninger, når det kommer til energieffektivitet, nye energiformer og bedre måder at gøre tingene på.

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 7 med dine investeringer?

En virksomhed som amerikanske Enphase Energy arbejder med solenergi – og gør det godt. Enphase leverer systemer til private og virksomheder – komplet med solceller, batterier og en ret imponerende software. 

Hjørnestenen i virksomheden er en micro inverter-teknologi, der veksler jævnstrømmen til vekselstrøm. Her har man tidligere brug én veksler til et helt anlæg, hvor Enphases opfindelse gør det muligt at tappe panelerne enkeltvis. Det betyder, at du som bruger får en langt mere stabil og anvendelig energiforsyning ud af dine paneler.

Samme teknologi findes i batterierne, som både yder bedre og holder længere end markedsstandarden. Endelig er der softwaren, som i bund og grund er en app, hvor du som bruger kan overvåge og styre din strømproduktion såvel som dit forbrug. Du kan se, hvad du bruger, hvad du har produceret, og hvad du har tjent på at sælge strøm ind til elnettet. I perioder, hvor solcellerne ikke producerer strøm nok, kan du også vælge hvilke strømslugere, der skal have lov til at køre i perioden.
 
I solrige områder er Enphases løsninger virkelig et spændende og fossilfrit supplement til det konventionelle el-net. 

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 7

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

Selvom hele verden skriger på elbiler, er der klare udfordringer ved teknologien, som nok vil blive tydeligere med tiden. Mængden af mineraler til batterier, de selvsamme batteriers vægt og levetid og udfordringerne ved eksempelvis fly-, skibs- og tung trafik, hvor el og batterier i dag ikke er en gangbar løsning. Her kommer brint ind i billedet som et gangbart alternativ.
 
Britdrevne biler og skibe er sådan set elektriske, men i stedet for batterier kommer strømmen fra en brintdreven generator. Forbrænding af brint er CO2-fri, men fremstillingen af brint koster typisk en hel del energi. Det sker ved at spalte vand i elektrolyse-anlæg, hvorefter du har brint og ilt. Driver du elektrolyseanlæg på en forsvarlig måde, eksempelvis med overskudsstrøm fra vindmøller, har du et emissionsfrit brændstof, som kan løse nogle meget store udfordringer i transportsektoren.
 
Amerikanske Plug Power Inc. har mere en 25 år på bagen, og virksomheden har nogle populære og efterprøvede løsninger til især den mere udfordrede del af transportsektoren. 
Danske Everfuel er en mindre, dansk virksomhed, som også leverer brintløsninger baseret på overskudsstrøm fra vindmøller. Everfuel er et mere risikabelt bud end Plug Power, som i dag omsætter for langt over en milliard, men virksomheden har bestemt et stort potentiale. Der er mulighed for at få større aftryk og højere afkast for dine penge.
 
Enphase, Plug Power og Everfuel er ikke købsanbefalinger. Det er vigtigt at understrege, at de i Greensavings-regi er en del af en stor og mangfoldig portefølje, som består af investeringsforeninger og EFT’er.
 
Vi håber, at eksemplerne kan inspirere dig til, hvordan du kan investere i Verdensmål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. 

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 7: Bæredygtig energi.