Invester i Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Invester i Verdensmål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle
 
Økonomisk vækst fylder ikke meget i bæredygtighedsdebatten herhjemme, men det er et stort og vigtigt emne, hvis vi skal nå i mål med vores verdensmål. Væksten er livsvigtig for en meget stor del af kloden, og det er en forudsætning for mange af de andre verdensmål.
 
Det går heldigvis fremad, og andelen af folk, der lever i ekstrem fattigdom, er faldet drastisk siden 1990’erne. Til gengæld er middelklassen i udviklingslandene eksploderet, og det er ekstremt positivt. En stor middelklasse er med til at sikre stabilitet – og kan være en katalysator for positive forandringer. 
 
Det er dog ikke rosenrødt det hele, for der er store udfordringer med både arbejdsløshed og tvangsarbejde. Fuld, sund beskæftigelse må også nødvendigvis ske på baggrund af en udvikling, der tilgodeser miljøet såvel som arbejdsmiljøet. Dette er måske en af de største udfordringer, vi står med i en globaliseret økonomi. 
 
Vi kommer også til at stå i en ny situation, når støvet fra corona, inflation og fødevaremangel engang har lagt sig. Heldigvis har vi mulighed for at påvirke udviklingen med bæredygtige investeringer, og her er flere måder at gøre en forskel. 

Du kan støtte op om Verdensmål 8 med dine bæredygtige investeringer, og vi anbefaler, at du investerer i virksomheder, der:

  • Skaber bæredygtige arbejdspladser i udviklingslande.
  • Opgraderer forældet udstyr til noget mere effektivt – både energi-, sikkerheds- og produktivitetsmæssigt.
  • Tilbyder anstændigt arbejde med ordentlig løn og rimelige vilkår – og tager afstand fra løndumping og moderne slavehandel.
  • Får flere unge i uddannelse og ind på arbejdsmarkedet – og i det hele tager tilbyder beskæftigelse til alle aldre.
  • Støtter bæredygtig turisme. Det kan være virksomheder, som udbyder bæredygtige rejseformer, sørger for en sund fordeling af turismeindtægter i området eller sikrer en turisme, der er i balance med økosystemet.
  • Tilbyder adgang for alle til bank og forsikring. Her er i høj grad tale om virksomheder, der opererer i de lande, hvor dette ikke er en selvfølge.

Hvordan kan du understøtte Verdensmål 8 med dine investeringer?

Banca Intesa Sanpaolo er italiens største bank – og verdens 27. største. Det er med andre ord en meget stor spiller, og det hører til sjældenhederne, at denne type banker får anprisninger for bæredygtighed. Det fortjener Intesa Sanpaolo dog, for banken har i den grad holdt hånden under familier og de små og mellemstore virksomheder i Italien under corona-nedlukningerne. 
 
Banken udlånte cirka 55 mia. euro i 2021 til husstande og mindre virksomheder, og det har reddet cirka 50.000 arbejdspladser i et land, som i forvejen har problemer med beskæftigelsen. En sund bank kan sagtens drives samvittighedsfuldt, og det er Intesa Sanpaolo et godt eksempel på. 

Bæredygtig investering i FNs verdensmål nr. 8

Men hvad hvis du gerne vil investere i et område med endnu større potentiale?

I Det singaporeanske teleselskab StarHub bonner positivt ud på nærmest samtlige bæredygtighedsparametre. Virksomheden arbejder aktivt med at reducere sit CO2-forbrug, minimere elektronikaffald, skaffe ligestilling blandt ansatte og bestyrelse og meget, meget mere.

Listen over roser og priser er meget omfattende, men i denne sammenhæng er det især deres aflønning og opkvalificering af medarbejdere, som er værd at bemærke – og ikke mindst StarHubs udbredelse af internet til mindrebemidlede områder. En internetforbindelse giver nemlig muligheder for at skabe nogle helt nye typer af selvstændige jobs og indtægter.

Intesa Sanpaolo og StarHub er ikke købsanbefalinger. Hos Greensavings-regi er de del af en stor og mangfoldig portefølje, som består af både investeringsforeninger og EFT’er.

Vi håber, at eksemplerne kan inspirere dig til, hvordan du kan investere i Verdensmål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan investere i Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

De ovennævnte virksomheder er ikke købsanbefalinger, og vigtigst af alt er de hos Greensavings en del af en stor og veldiversificeret portefølje bestående af ETF’er og investeringsforeninger afhængigt af dit ønske. Håbet er, at ovenstående eksempler tjener som inspiration til, hvordan du kan foretage en bæredygtig investering i Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.